farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 6. – 20. 3. 2022

Aktuální číslo farního věstníku Bartík si prohlédněte ZDE.

 • neděli 6. 3. bude při kafi po mši beseda s Hanou Šimrovou o vězeňském kaplanství.
 • úterý 8. 3. budou v 9:00 na faře modlitby matek,  v 18:00 příprava na křest dospělých. Tématem bude modlitba. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 9. 3. nebude zpovědní služba Pavla Petrašovského, bude na kurzu nemocničních kaplanů v Praze.
 • Ve čtvrtek 10. 3. bude v 18:00 na faře společenství farnosti.
 • sobotu 12. 3. bude výjezdní křížová cesta v Radnicích, kde jsou starobylá zastavení v přírodě. Sraz bude ve 14:30 u kostela. Je možné jet auty nebo vlakem v 13:05 z Plzně.
 •  V sobotu 12. 3. bude v 17:00 v katedrále koncert Scholy gregoriany pragensis.
 • neděli 13. 3. budou při mši sv. v 10:00 přijati za čekatele křtu katechumeni z celé diecéze. Mši sv. bude sloužit biskup Tomáš.
 • úterý 15. 3. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) a v 18:00 příprava na křest dospělých. Tématem bude rozjímání nad Písmem. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 16. 3. bude v 16:30 na faře schůzka organizátorů Noci kostelů. Nechcete se zapojit? V 18:00 bude na faře setkání chlapů, budeme pokračovat v synodním rokování, tentokrát nebude pivo a klobásy, ale dobré pomazánky.
 • Ve čtvrtek 17. 3. bude v 18:00 na faře modlitební společenství. Na programu jsou nešpory, debata nad nedělním evangeliem, 20 min. adorace.
 • pátek 18. 3. bude v 18:00 v katedrále benefiční varhanní koncert pro Ukrajinu. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán na pomoc této zemi.
 • sobotu 19. 3. je slavnost sv. Josefa. Po ranní mši sv. vyrážíme s dětmi, které chodí na náboženství, na výlet na Rokycansko.
 • postní době budou každý pátek a neděli v 15:00 křížové cesty v kostele NPM.
 • Od 1. neděle postní si budeme předávat postní obraz. Rodina, která si ho vezme, se před ním bude následující týden modlit za potřeby farnosti. Papírky s prosbami můžete vhodit do připravené krabičky v kostele. Další neděli se zas obraz předá jiné rodině.