farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 8. – 29. 5. 2022

Další číslo farního zpravodaje Bartík si můžete prohlédnout ZDE.

 • neděli 8. 5. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • pondělí 9. 5. bude v 19:00 v katedrále další koncert Plzeňského varhanního festivalu.
 • úterý 10. 5. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
 • Ve středu 11. 5. bude v 9:00 na faře setkání nad Písmem.
 • Ve čtvrtek 12. 5. bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • pátek 13. 5. je památka P. Marie Fatimské. V 17:00 budeme stěhovat knihovnu z biskupství na faru. Prosíme chlapy, aby přišli pomoci. S sebou: krabice na knihy. Bude dobře, pokud přijedete autem.
 • V sobotu 14. 5. bude svátek sv. Matěje.
 • neděli 15. 5. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • pondělí 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého.
 • úterý 17. 5. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím přijít pomoci?
 • Ve středu 18. 5. bude v 9:00 na faře setkání nad Písmem.
 • Ve středu 18. 5. bude v 16:30 na faře setkání ekonomické rad farnosti.
 • Ve středu 18. 5. bude v 19:00 v katedrále koncert duchovní hudby, který organizuje Západočeská univerzita.
 • Ve čtvrtek 19. 5. bude v 9:00 úklid kostela Nanebevzetí P. Marie.  Můžete prosím přijít pomoci?
 • Ve čtvrtek 19. 5. budev 18:00 na faře modlitební společenství.
 • O víkendu 20. – 22. 5. bude farní víkend na faře v Manětíně. Na pro gramu budou výlety do krásné přírody a společná modlitba. Haste se prosím co nejdříve.
 • pondělí 23. 5. bude v 19:00 v katedrále další koncert Plzeňského varhanního festivalu.
 • úterý 24. 5. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
 • Ve středu 25. 5. bude v 17:00 na faře setkání organizátorů Noci kostelů.
 • Ve čtvrtek 26. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. V 18:15 bude na faře farní společenství.
 • pátek 27. 5. je slavnost Posvěcení katedrály. Mši sv. v 8:00 bude sloužit biskup Tomáš. Další mše sv. v katedrále bude v 18:00.
 • neděli 29. 5. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V rámci mariánského měsíce května se po každé ranní mši sv. od pondělí do soboty budeme modlit litanie.