farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 9. – 23. 1. 2022

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.

 • V neděli 9. 1. si můžete po mši sv. v 8:00 v kostele NPM odnést figurky keramického betlému. Z výtěžku zaplatíme v rámci Adopce na dálku další rok studia dvěma dětem z Indie.
 • neděli 9. 1. bude v 16:00 poutní mše sv. v kostelíku U Ježíška na Slovanech.
 • neděli 9. 1. bude v 18:00 ekumenická modlitba u metodistů na Bolevecké návsi. Kázat bude P. Bogdan Stepien. Z tohoto důvodu nebude večerní adorace a nešpory.
 • V úterý 11. 1. budou v 9:00 na faře modlitby matek  a v 18:00 příprava na křest na téma dokončení Eucharistie a zpověď, přijít může kdokoli.
 • Ve středu 12. 1. bude v 16:30 na faře sněmovní skupinka pastorační rady.
 • Ve středu 12. 1. bude v 9:00 na faře setkání nad texty nedělní liturgie a v 18:00 setkání chlapů.
 • Ve čtvrtek 13. 1. bude v 18:00 na faře společenství modlitby.
 • sobotu 15. 1. prosíme chlapy, aby přišli v 9:00 do kostela NPM sklízet betlém a vánoční výzdobu.
 • neděli 16. 1. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 17. 1. je památka sv. Antonína Velikého.
 • V úterý 18. 1. je památka P. Marie Matky jednoty křesťanů. V8:45 je úklid katedrály. V 18:00 bude na faře v rámci přípravy na křest dospělých setkání s biskupem Tomášem.
 • Ve středa 19. 1. bude v9:00 na faře setkání nad texty nedělní liturgie. V 18:00 bude na faře první příprava na biřmování. Bude společná pro všechny plzeňské farnosti, ve vedení setkání se budou střídat plzeňští kněží. Setkání budou vždy ve středu v 18:00 na faře ve Františkánské. Zájemci ať se prosím hlásí na faře.
 • Ve čtvrtek 20. 1. bude v 9:00 úklid kostela NPM. V 18:00 bude na faře farní společenství.
 • V pátek 21. 1. bude památka sv. Anežky Římské.
 • V neděli 23. 1. je 3. neděle v mezidobí. Při mši sv. v 8:00 bude v kostele NPM přijetí do katechumenátu. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • Pokud byste stáli o návštěvu kněze u vás doma a požehnání bytu, dejte vědět na petrasovsky@bip.cz