farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 9. – 23. 5. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.

 • V kostele prosím dodržujte dvoumetrové rozestupy, obsazujte pouze označená místa v lavicích (pokud nejste z jedné domácnosti), používejte desinfekci. Díky.
 • Sbírka v neděli 9. 5. 2021 bude věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Každou neděli je v 18:00 v kostele NPM půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
 • Nenašlo by se prosím pár chlapů, kteří by mohli ve středu 12. 5. od 16:00 do večera pomoci se stěhováním betlému a pozadí k němu z Teplé do katedrály? Budou potřeba při nakládání a vykládání auta. Pokud byste mohli, dejte prosím vědět.
 • Ve čtvrtek 13. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mši sv. v 17:00 slouží biskup Tomáš. Online setkání nad Biblí začne o půl hodiny později, až v 18:30.
 • pátek 14. 5. se po ranní mši sv. rozloučíme s dlouholetým kostelníkem Janem Šaškem, který odchází do důchodu. Nová kostelnice se jmenuje Judita Janíková. Protože je žena, budeme potřebovat pár šikovných chlapů, kteří by byli ochotni jednorázově přijít něco přivrtat či opravit do kostela, když to bude třeba. Pokud byste byli ochotni, nechte na sebe kontakt na papíru vzadu v kostele.
 • V pátek 14. 5. bude ve 20:00 v kostele zkouška na Noc kostelů.
 • Ve středu 19. 5. bude v 18:00 na faře ekonomická rada farnosti.
 • V sobotu 22. 5. bude v 18:00 v kostele NPM svatodušní vigilie: mše sv. s obnovou biřmovacích závazků.
 • V neděli 23. 5. je slavnost seslání Ducha sv. Při mši sv. v 10:30 bude biskup Tomáš biřmovat. Prosím, z důvodu velkého obsazení mše sv. biřmovanci a jejich rodinami se raději rozhodněte pro účast a jiné mši sv. (v 7:00 nebo v 8:30)
 • Do dřevěné kasičky v přední části kostela můžete vhazovat své dary na pověšení zvonu Anna na věž kostela NPM. Ještě je třeba vybrat cca 20.000,- Kč. Děkujeme.
 • Při otevření katedrály v neděli 6. 6. může na mši sv. v 10:00 přijít z naší farnosti jen 100 lidí. Vstup bude možný jen pro přihlášené. Hlaste se telefonicky nebo osobně na faře.
 • Každý den do konce května je ve 20:00 růženec za ukončení pandemie v kostele NPM (v sobotu a neděli ve farním sálu na faře).
 • Od 20. do 29. 5. bude mít v Masných krámech před vystavenou Plzeňskou Madonou vždy v 18:00 některá plzeňská farnost mariánskou modlitbu. Dovnitř však může max. 25 lidí, včetně kněze, scholy atd. Naše farnost bude mít v neděli 23. 5. v 18:00 před Madonou modlitbu s mariánskou poezií a zpěvy.
 • Od června se otevírá katedrála sv. Bartoloměje. Budou se měnit časy nedělních mší sv.: v 8:00 bude mše sv. v kostele NPM ve Františkánské, v 10:00 v katedrále. Do konce června také zachováme mši sv. v 7:00 v katedrále.
 • Prázdninové akce farnosti: 9. – 11. 7.: farní voda / 8. – 10. 8.: farní čundr v Českém lese s přespáváním v lese / 15. 8.: pouť v kostele NPM – po mši sv. v 8:00 grilování / 24. 8.: pouť v katedrále – po mši sv. v 17:00 grilování / 27. – 29. 8.: farní pěší pouť do Skoků – nebo je možné přijet až na mši sv. 29. 8.   
 • Ve sbírce na zavěšení zvonu Anna na věž kostela NPM zbývá ještě vybrat cca 20 000 Kč.
 • neděli 6. 6. bude biskup Tomáš sloužit mši sv. v obnovené katedrále v 10:00. Z farnosti se jí může zúčastnit pouze 100 lidí. Hlaste se na ni na faře nebo na tel. 733 741 676