farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti od 27. 6. 2021 na celé prázdniny

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík s prohlédněte ZDE.

 • Loučíme se s P. Robertem Bergmanem, který nově nastupuje jako farář do Spáleného Poříčí. Děkujeme za jeho dlouholetou službu v naší farnosti.
 • V úterý 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla. Po ranní mši sv. bude úklid katedrály. V 18:00 bude v rámci přípravy na křest dospělých prohlídka Muzea církevního umění a opékání před farou.
 •  Ve středu 30. 6. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
 • Ve středu 30. 6. jsou zvány děti, aby přišly v 18:00 oslavit začátek prázdnin opékáním před farou. Buřty s sebou.
 • červenci a srpnu nebudou mše sv. ve 12:00 a 17:00. Nebudou také společenství na faře a zpovědní služby s výjimkou páteční. Zůstává ale nedělní adorace a nešpory v 18:00 v katedrále, pokud nebude v hláškách řečeno jinak.
 • Pátky 2. 7. a 6. 8. jsou prvními pátky v měsíci. Pozor! První pátky v měsíci budou nově dopoledne v katedrále! Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 16:30 v kostele NPM. Zpovídat se bude v těchto časech: 7:00 – 11:00 (katedrála) a 15:00 – 16:30 (kostel NPM) Od 9:00 bude během zpovídání i adorace
 • V pondělí 5. 7. bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. budou v 8:00 a v 17:00, obě v katedrále.
 • V neděli 11. 7. nebude v katedrále adorace a nešpory v 18:00.
 • V pátek 6. 8. je svátek Proměnění Páně. Je také první pátek v měsíci – viz výše.
 • V neděli 8. 8. nebude v katedrále adorace a nešpory v 18:00.
 • V neděli 15. 8. je slavnost Nanebevzetí P. M. V 8:00 bude poutní mše sv. v kostele NPM, po této mši sv. bude poutní grilování před farou. Nebude večerní adorace a nešpory.
 • neděli 15. 8. je v 15:00 v Meditační zahradě koncert křesťanské písničkářky Evy Henychové.
 • V úterý 24. 8. je slavnost sv. Bartoloměje, V 8:00 a v 17:00 budou poutní mše sv., obě v katedrále. Po mši sv. v 17:00 bude poutní grilování na biskupství
 • V neděli 29. 8. nebude v katedrále adorace a nešpory v 18:00.
 • Od července také zůstávají jen dvě dopolední nedělní mše sv.: v 8:00 v kostele NPM, v 10:00 v katedrále.
 • V autobusu, který v neděli 29. 8. pojede do Teplé a do Skoků, je už jen posledních několik míst volných. Hlaste se prosím u Anny Sladké na faře, kde je také možné uhradit poplatek za autobus ve výši 200,- Kč.
 • Do tabulky v kostele se můžete zapisovat na autobus na národní pouť ke sv. Ludmile do Tetína v sobotu 18. 9. Autobus objednáme, pokud bude do 25. 8. přihlášeno alespoň 30 zájemců. Kromě toho je možné putovat s biskupem 5 km ze Srbska nebo využít kyvadlové autobusové dopravy z Berouna.