farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Informace o dění ve farnosti od 6. do 20. prosince 2020 + Bartík 11/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete mj. přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. 

 • Počet účastníků bohoslužeb omezen na 60, u akcí na faře omezen na 10.
 • V neděli 6. 12. 2020 bude sbírka při mši sv. bude věnována na misie. 
 • Znovu jsou obnoveny zpovědní služby, včetně pondělní služby Mons. Emila Soukupa.
 • V úterý 8. 12. bude slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.V6:00 bude v kostele NPM rorátní mše sv. při svíčkách. Mše sv. v 8:00 nebude, mše sv. v 17:00 bude.
 • V úterý 8. 12. bude v 18:00 bude na faře ve Františkánské povídání o křesťanské víře na téma Eucharistie.
 • Ve středu 9. 12. bude v9:00 na faře setkání nad texty nedělní liturgie.
 • Ve čtvrtek 10. 12. bude v 18:00 na faře setkání chlapů. Půjdeme mj. na exkluzivní prohlídku opraveného podkroví katedrály.
 • V sobotu 12. 12. bude památka P. Marie Guadalupské. Ve 14:00 začne online adventní duchovní obnova: přenos na facebookových stránkách farnosti , promluvy budou ve 14:00, 15:15, v 16:30 modlitba nešpor, mezi promluvami si doma můžete vytvořit prostor pro modlitbu. 10 lidí se zároveň může v kostele přihlásit na tuto duchovní obnovu přímo na faře. 
 • V neděli 13. 12. bude 3. neděle adventní. Při mši sv. v 10:30 bude přijetí do katechumenátu těch, kdo chtějí být o Velikonocích pokřtěni. V 18:00 budou na faře  adorace a nešpory.
 • V pondělí 14. 12. bude památka sv. Jana od Kříže.
 • V úterý 15. 12. bude 6:00 v kostele NPM rorátní mše sv. při svíčkách. Mše sv. v 8:00 nebude.
 • V úterý 15. 12. bude v 17:00 v kostele NPM mše sv. pro děti.
 • V úterý 15. 12. bude v 18:00 na faře povídání o křesťanské víře, budeme pokračovat v tématu Eucharistie.
 • Ve středu 16. 12. bude v 9:00 na faře setkání nad texty nedělní liturgie.
 • Ve čtvrtek 17. 12. bude v 8:45 úklid kostela NPM. 
 • Ve čtvrtek 17. 12. bude v 18:00 na faře společenství modlitby.  
 • V sobotu 19. 12. se bude od 14:00 stavět v kostele NPM pódium k betlému, zasazovat a zdobit stromky. Prosíme zvláště chlapy, aby přišli.
 • Neděle 20. 12. bude 4. neděle adventní. Při mši sv. v 10:30 biskup Tomáš přivítá betlémské světlo.
 • V neděli 20. 12. bude v 15:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Borech kající bohoslužba s možností zpovědi. 
 • V neděli 20. 12. bude v 18:00 v kapli na faře adorace a nešpory.