farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Koncert Varhany zpívají pro Ukrajinu

V pátek 8. 4. 2022 Vás zveme v 18:00 do plzeňské katedrály sv. Bartoloměje na koncert Varhany zpívají pro Ukrajinu. Vystoupí Jitka Chaloupková, Aleš Nosek, Petra Boučková a Jan Esterle. Výtěžek bude věnován na pomoc Ukrajině prostřednictvím Diecézní charity Plzeň.