farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Kurz vnitřní modlitby podle sv. Terezie z Ávily

Zveme vás na kurz vnitřní modlitby podle sv. Terezie z Ávily, který začíná ve středu 15. 9. v 18:00 na faře ve Františkánské. kurz povede Marie Ventová, zasvěcená vdova a karmelitánská terciářka. Bude pokračovat další středy, vždy jednou za dva týdny, ve stejnou hodinu. Jeho součástí bude úvod do modlitby, společná tichá modlitba ve farní kapli a přednáška o karmelitánské modlitbě. Zájemci ať se prosím hlásí na faře nebo přímo Marii Ventové: m.ventova@volny.cz