Manželství

 Manželství je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem. V katolické církvi je manželství chápáno navíc jako svátost: do života muže a ženy se vlamuje Bůh, aby je spojil vjedno a pomáhal jim na společné cestě.

Pokud stojíte o to uzavřít v naší farnosti manželství, dejte vědět na tel. 737 814 525 nebo mail petrasovsky@bip.cz. Domluvíme vše potřebné. Je třeba počítat s tím, že před samotnou svatbou probíhá několik setkání na faře jako příprava na manželství. To je možné buď individuálně, nebo (což velmi doporučujeme) se zapojit do společné přípravy, kterou organizuje pastorační oddělení Biskupství plzeňského každý rok na přelomu února a března nebo dubna a května. Při setkáních se probírají zhruba tato témata:

Jak chápe církev manželství

Hodíme se k sobě ? Co si přinášíme, co očekáváme?

Manželství z pohledu bible

Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou. Potřeby muže a ženy

Komunikace, konflikty, vztahy

Sexualita, odpovědné rodičovství

Manželský slib