Info o dění ve farnosti 25. 2. - 10. 3. 2024
Post Image- V příloze si prohlédněte nové číslo farního zpravodaje Bartík.
- Křížové cesty v postní době jsou v kostele NPM v pátek v 16:00 a v neděli v 15:00.
- V neděli 25. 2. bude sbírka při mších sv. věnována na Haléř sv. Petra – projekty Apoštolského stolce.
- V neděli 25. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 27. 2. budou v na faře 9:00 modlitby matek.
- V úterý 27. 2. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude adorace, přijít může kdokoliv.
- V úterý 27. 2. bude v 19:30 na faře promítání biblického seriálu Vyvolený. Zve Aleš Adámek.
- V úterý 27. 2. bude v 19:30 na faře schůzka organizátorů Noci kostelů. Přijďte všichni, kdo se chcete zapojit.
- Ve středu 28. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
- Ve středu 28. 2. bude v 18:00 v sálu v přízemí biskupství přednáška doc. Jaroslava Šebka Zákruty podzemní církve.
- Ve čtvrtek 29. 2. bude v 18:00 na faře 3. setkání Farní postní cesty (duchovní obnovy všedního dne).
- V pátek 1. 3. bude první pátek v měsíci. Možnost zpovědi bude v těchto časech 7:00 – 11:00 (katedrála – po mši i adorace), 16:00 – 17:00 (kostel NPM). V 16:00 bude v kostele NPM křížová cesta, v 17:00 bude tamtéž mše sv.
- V neděli 3. 3. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
- V úterý 5. 3. bude v 8:45 úklid katedrály. Přijďte prosím pomoci.
- V úterý 5. 3. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude Ježíšova modlitba, přijít může kdokoliv.
- Ve středu 6. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.
- Ve středu 6. 3. bude v 18:00 na faře začátek přípravy na manželství (celkem bude 8 setkání).
- Ve čtvrtek 7. 3. bude v 9:00 úklid kostela NPM. Přijďte prosím pomoci.
- Ve čtvrtek 7. 3. bude v 18:00 na faře 4. setkání Farní postní cesty (duchovní obnovy všedního dne).
- V pátek 8. 3. začne v 9:00 v kostele NPM celodenní a celonoční adorace 24 hodin pro Pána. Bude pokračovat až do 9:00 následujícího dne. Budeme se střídat po hodinách. Zapisujte se do tabulky v kostele.
- V pátek 8. 3. bude v 17:00 v kapli na faře bohoslužba slova za pronásledované křesťany. Zve akolyta Martin Košťálek.
- V sobotu 9. 3. bude ve 14:30 výjezdní křížová cesta v Rokycanech podél historických zastavení v přírodě, sraz je u místního plaveckého bazénu.
- Neděle 10. 3. je 4. neděle postní. Její liturgická barva je růžová, přijďte tedy v růžovém.
- V neděli 10. 3. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.