Program farnosti na červenec a srpen 2023

napsal: Pavel Petrašovský  (publikováno: před 6-měsíci)

Post Image

aktuální číslo zpravodaje:     Bartik


PRAVIDELNOSTI:

mše sv.: (kat. = katedrála na náměstí, NPM = kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské)

pondělí: 8:00 (kat.) / mše ve 12:00 v NPM o prázdninách není
úterý: 8:00 (kat.) / mše v 17:00 v NPM o prázdninách není
středa: 8:00 (kat.) / mše ve 12:00 ani v 19:00 v NPM o prázdninách není
čtvrtek: 8:00 (kat.) / mše v 17:00 v NPM o prázdninách není
pátek: 8:00 (kat.) / mše ve 12:00 v NPM o prázdninách není / první pátek v měsíci: 17:00 (NPM)
sobota: 8:00 (kat.) / anglická mše ve 20:00 v NPM o prázdninách není
neděle: 8:00 (NPM) / 10:00 (kat.), 14:00 (vietnamská – NPM) / 20:00 (NPM)
Zpovědní služby v kostele NPM o prázdninách nejsou. Možnost zpovědi: cca půl hodiny přede mší sv., první pátek v měsíci 7:00 – 11:00 (kat.) a 16:00 – 17:00 (NPM) nebo na požádání: 737 814 525

Pravidelná společenství na faře o prázdninách nejsou.

Nedělní adorace a nešpory v 18:00 v kat. bude pouze tehdy, pokud bude při mši ohlášena.

ZMĚNY V PROGRAMU na celé prázdniny:

V červenci a srpnu budou mše sv. ve všední dny pouze v 8:00 v katedrále, mše sv. ve 12:00 a v 17:00 v kostele NPM nebudou.

sobota 1. 7.

8:00 – mše sv. s ustanovením akolytů – slouží biskup Tomáš – kat.
neděle 2. 7. – 13. neděle v mezidobí

18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 3. 7. – svátek sv. Tomáše

středa 5. 7. – sv. Cyrila a Metoděje

mše sv.: 8:00 (kat.), 17:00 (NPM)
čtvrtek 6. 7. – den upálení Jana Husa

mše sv. pouze v 8:00 (kat.)
pátek 7. 7. – první pátek v měsíci

zpovídání: 7:00 – 11:00 – kat. (po mši i adorace), 16:00 – 17:00 – NPM
17:00 – mše sv. – NPM
neděle 9. 7. – 14. neděle v mezidobí

10:00: při mši bude pokřtěna Barbora Čiperová
úterý 11. 7. – svátek sv. Benedikta

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
8:45 – úklid katedrály (přijďte prosím pomoci)
středa 12. 7.

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
čtvrtek 13. 7.

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
9:00 – úklid NPM (přijďte prosím pomoci)
pátek 14. 7. – svátek bl. Hroznaty

sobota 15. 7.

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
neděle 16. 7. – 15. neděle v mezidobí

pátek 21. 7.

9:00 – začátek farní pouti na Sv. Horu – kat.
sobota 22. 7. – svátek sv. Marie Magd.

neděle 23. 7. – 16. neděle v mezidobí

úterý 25. 7. – svátek sv. Jakuba

8:45 – úklid katedrály (přijďte prosím pomoci)
neděle 30. 7. – 17. neděle v mezidobí

15:00 – den prarodičů – Meditační zahrada – pozvěte i nekostelní přátele, vnoučata vítána
středa 2. 8.

18:00 – mše sv. – Porciunkula – NPM – slouží františkáni
pátek 4. 8. – první pátek v měsíci

zpovídání: 7:00 – 11:00 – kat. (po mši i adorace), 16:00 – 17:00 – NPM
17:00 – mše sv. – NPM
neděle 6. 8. – svátek Proměnění Páně

16:00 – začátek farního tábora v Těnovicích
pondělí 7. 7.

8:00 – mše sv. – kat.
úterý 8. 8. – památka sv. Dominika

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
8:45 – úklid katedrály
středa 9. 8. – sv. Terezie Ben. od Kříže

8:00 – mše sv. – kat.
čtvrtek 10. 8. – svátek sv. Vavřince

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
9:00 – úklid NPM
pátek 11. 8. – památka sv. Kláry

8:00 – mše sv. – kat.
sobota 12. 8.

8:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním – kat.
neděle 13. 8. – 19. neděle v mezidobí

úterý 15. 8. – slavnost Naneb. P. Marie

17:00 – poutní mše sv. – NPM – po mši grilování před farou
pátek 18. 8.

19:00 – koncert staré hudby – NPM
neděle 20. 8. – 20. neděle v mezidobí

úterý 22. 8.

8:45 – úklid katedrály
čtvrtek 24. 8. – slavn. sv. Bartoloměje

8:00 – poutní mše sv. – kat. – po ní farní kafe na biskupství
18:00 – poutní mše sv. – kat. – po ní grilování na biskupství
pátek 25. 8.

8:00 - mše sv. bude, přestože byla původně odvolána!!!
sobota 26. 8.

8:00 - mše sv. bude, přestože byla původně odvolána!!!
neděle 27. 8. – 21. neděle v mezidobí

středa 30. 8.

19:00 – koncert Dolce vita – NPM
čtvrtek 31. 8.

18:00 – zpívání s kytarou na konci léta – fara
pátek 1. 9. – první pátek v měsíci

zpovídání: 7:00 – 11:00 – kat. (po mši i adorace), 16:00 – 17:00 – NPM
17:00 – mše sv. – NPM
neděle 3. 9. – 22. neděle v mezidobí

18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 4. 9.

16:00 – požehnání školákům do nového škol. roku – kat., po ní pátrací hra ve městě.