farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Aktuálně

Info o dění ve farnosti 2. – 23. 10. 2022

Další číslo farního zpravodaje Bartík si můžete prohlédnout ZDE. V neděli 2. 10. nebude večerní adorace a nešpory. V pondělí 3. 10. bude v 19:30 v katedrále koncert České písně.  V úterý 4. 10. je památka sv. Františka z Assisi. V 9:00 bude úklid katedrály. V 17:00 budou v kostele NPM mši sv.

Velikonoční program 2022

14. dubna – Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně: 9:30 – mše sv. se svěcením olejů s biskupem Tomášem –

Křížová cesta za Ukajinu

V pátek 27. 3. jsme se v kostele NPM modlili křížovou cestu za Ukrajinu, kterou napsala naše farnice Ludmila Kučerová.

Výjezdní křížová cesta v Radnicích

 V sobotu 12. 3. vyrazila naše farnost na křížovou cestu do Radnic. V tomto nenápadném městečku jsou totiž krásná zastavení křížové cesty

X