farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

O křesťanství pro lidi nekostelní

Zveme nejen nekostelní lidi na povídání o následujících třech tématech ve třech říjnových nedělích v 17:00 na hodinu do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni:

10. 10. 2021: Jak si křesťané nepředstavují Boha?

17. 10. 2021: Jak si křesťané představují Boha?

24. 10. 2021: Kdo je pro křesťany Ježíš?