farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

O plánovaných změnách nedělních bohoslužeb

Rád bych Vás seznámil s tím, co 13. 1. 2021 vzešlo z jednání pastorační rady naší farnosti. Jde o to, že by se od června 2021 (tedy od znovuotevření katedrály) změnily časy nedělních mší sv. V plánu je, že tři nedělní dopolední mše naší farnosti by se zredukovaly na dvě: v 8:00 v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské a v 10:00 v katedrále. Důvody jsou tři:  

1. Odchod P. Roberta: Asi jste se už doslechli, že biskup Tomáš chce P. Roberta Bergmana poslat od letošního září jako faráře do některé z farností diecéze. Samozřejmě, že to bude především pro ty, kteří chodí na mši sv. v 8:30, velká ztráta, ale taková je realita. Pro mě to znamená, že bych musel sloužit všechny tři dopolední mše sv., po skončení jedné vystartovat na další, neměl bych čas na to se s nikým po mši setkat, nebyl by čas na farní kafe atd.

2. Zachování možnosti se setkávat po mši: Farnost u katedrály trochu trpí tím, že se v ní lidé moc neznají, v Plzni se o ní někdy říká, že je to „průchoďák“, tedy místo, kam mohu přijít na nedělní mši, aniž bych se musel starat o to, kdo sedí v lavici vedle mě. Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo. Chtěl bych, aby po nedělní mši sv. byl prostor se setkat. Tomu odpovídá návrh posunout mši sv. v katedrále o půl hodinu dřív, z 10:30 na 10:00, aby lidé nemuseli hned po jejím skončení spěchat na oběd. Mše v NPM by mohla být v 8:00 (místo v 8:30) jednak proto, aby vznikl jakýsi kompromis mezi sedmou a půl devátou, ale i proto, abych hned po jejím skončení nemusel běžet zpovídat do katedrály. 

3. Směřování k větší provázanosti farnosti: Uvažuji, že pokud se ze stejné skupiny lidí vytvoří dvě společenství místo tří, pomůže to tomu, abychom se o něco více cítili být společenstvím jedné farnosti. Tomu by mohl sloužit i další návrh, totiž že bychom se kromě Velikonoc asi třikrát do roka, na bohoslužbách které bude slavit biskup Tomáš, sešli na jedné mši v katedrále. 

Moc děkuji za snahu to vše pochopit. Vím, že každá změna je bolestivá a že pro někoho z vás to může znamenat komplikaci v plánování svých nedělních akcí. Přesto prosím zvažte výše uvedené důvody. 

Prosím, pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy, kritiky atd., dejte do 14. 2. 2021 vědět mailem (petrasovsky@bip.cz). Pastorační rada se pak setká, aby vaše případné připomínky zvážila, a dá dohromady definitivní verzi.

Asi jste také slyšeli, že farnost Plzeň – Severní předměstí poté, co pravděpodobně zkrachoval plán stavět na Lochotíně nový kostel, uvažuje o tom, že by pro své nedělní bohoslužby od června či od září využila buď kostel NPM, nebo katedrálu. Znamenalo by to, že jeden kostel bude sloužit dvěma farnostem. Mši sv. by pak měli buď v 8:30 v katedrále, nebo v 9:30 v kostele NPM. V obou případech jsou jistě vítáni.

P. Pavel Petrašovský