farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Otevření katedrály sv. Bartoloměje

Středa 2. června 2021

11:00 | Vernisáž výstavy o katedrále sv. Bartoloměje „Srdce města, srdce diecéze“ na náměstí Republiky v Plzni a otevření expozice v nově zpřístupněných prostorech katedrálního krovu.

18:00 | Slavnostní koncert Plzeňské filharmonie v katedrále sv. Bartoloměje

s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy.
Z důvodu protiepidemických opatření pouze pro zvané. Přímý přenos na TV NOE a na sociálních sítích.

Sólisté: Dana Burešová (soprán), Roman Janál (baryton)
Varhany: Aleš Nosek
Dirigent: Chuhei Iwasaki
Na programu jsou skladby Jiřího Ignáce Linka, Alexandera Guilmanta, Josefa G. Rheinbergera, Giulio Cacciniho, Antona Brucknera. Závěr bude patřit dílu Te Deum Antonína Dvořáka.

Čtvrtek 3. června a pátek 4. června 2021

10:00 – 18:00 | Volné prohlídky katedrály sv. Bartoloměje (vstup hlavním vchodem). Věž a podkroví lze v tomto čase navštívit za zvýhodněnou cenu 30 Kč.

Sobota 5. června 2021

10:00 – 15:00 | Diecézní pouť

Z důvodu protiepidemických opatření je nutná rezervace přes jednotlivé farnosti v diecézi.
10:00 – 12:00 Přednášky biskupa Václava Malého a P. Josefa Prokeše
12:00 – 13:00 Možnost adorace a ztišení v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
13:30 – 15:00 Mše svatá celebrovaná pomocným biskupem pražským Mons. Václavem Malým s předáním diecézního ocenění. Bohoslužbu hudebně doprovodí plzeňské sbory.

17:00 | 3 varhaníci a 4000 píšťal

Koncert dómských varhaníků z katedrál v Plzni, Praze a Regensburgu.
Vstupné zdarma, kapacita omezena. Rezervace místa přes rezervace@bip.cz
Přímý přenos na sociálních sítích.

Vystoupí:
Aleš Nosek – regenschori v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
Franz Josef Stoiber – dómský varhaník v katedrále sv. Petra v Regensburgu
Josef Kšica – regenschori v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Na začátku koncertu plzeňský biskup Tomáš Holub požehná zrekonstruované katedrální varhany.

Neděle 6. června 2021

 10:00 | Pontifikální mše svatá celebrovaná plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem

Z důvodu protiepidemických opatření je nutná rezervace na tel. 733 741 676 nebo osobně na faře ve Františkánské

V rámci bohoslužby zazní hudba skladatele Miloše Boka, který bude na katedrálním kůru dirigovat orchestr a pěvecký sbor Jitro.

18:00 | Opera v katedrále

Charitativní koncert ženského sboru Divadla J. K. Tyla v Plzni s varhanním doprovodem regenschoriho katedrály sv. Bartoloměje Aleše Noska.
Výtěžek koncertu bude určen nadaci Nory Fridrichové pomáhající samoživitelkám v nouzi.
Vstupenky na Plzeňské vstupence.
Moderuje: Nora Fridrichová