farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Pastýřský list biskupa Tomáše

V příloze si přečtěte pastýřský list biskupa Tomáše Holuba z 24. 8. 2021 týkající se národní svatoludmilské pouti na Tetíně, nadcházejících voleb a očkování.