farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Pěší pouť z Plzně do Skoků

Od pátku do neděle 27. – 29. 8. 2021 vyrazilo asi dvacet lidí na pouť naší farnosti do Skoků. Začali jsme ráno v katedrále vybaveni požehnáním generálního vikáře. Přes Bolevecký rybník a Krkavec jsme dorazili do Dolní Bělé, kde jsme slavili mši sv. a přespali na faře. V sobotu pak vedla naše cesta do Manětína, kde jsme měli mši sv., překonali krátký, ale intenzivní déšť a končili ve Pšově, kde nás přijalo místní zemědělské družstvo do své ubytovny. Třetí den jsme už byli blízko Žlutické přehrady a překrásnou přírodou (mj. i přebroděním Střely) jsme se blížili ke Skokům. K poutnímu kostelu jsme dorazili za zpěvu litanií. To už dorazili i autobusoví poutníci, kteří po prohlídce kláštera v Teplé skončili ve Skocích. Ve tři hodiny byla mše sv. Po jejím skončení, uctění obrazu Panny Marie a malém pohoštění nám předseda místního spolku řekl pár informací z historie poutního místa. Po krátké návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé jsme nasedli do autobusu a nechali se svézt do Plzně. Fotky naleznete ZDE nebo ZDE (od Elišky Šmídlové)