farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Poutní oslavy 2021

V srpnu 2021 jsme slavili dvě pouti naší farnosti: 15. 8. v kostele Nanebevzetí P. Marie a 24. 8. v katedrále sv. Bartoloměje. Pouť je především o Kristu a společenství s ním a se světcem, jemuž je kostel zasvěcen. Především jsme tedy slavili mše svaté v obou kostelech. Po mši sv. jsme se pak setkali u malého venkovního pohoštění v prvním případě před farou, v druhém případě na biskupství. Několik fotek z tohoto setkání farnosti si prohlédněte ZDE.