farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Přednáška Život a teologie Benedikta XVI.

Ve středu 1. 3. 2023 bude v 18:00 sále biskupství (naproti vchodu do katedrály) přednáška ThLic. Pavla Frývaldského ThD. Život a teologie Benedikta XVI. Jste zváni.