Projekt REVITALIZACE KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE V PLZNI je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Zachování kulturně historického dědictví objektu Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni formou rekonstrukce

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na revitalizaci Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, která patří mezi nejvýznamnější dominanty Plzně.

Při revitalizaci budou provedeny stavební úpravy a rozsáhlé restaurátorské práce na zdech, malbách, objektech i mobiliáři. V exteriéru pak dojde k restaurování sochy sv. Bartoloměje na průčelí vně katedrály. Pro zvýšení komfortu návštěvníků bude vybudováno sociální zázemí, bude předěláno osvětlení katedrály, zrestaurovány lavice. Dojde ke zpřístupnění podkrovních prostorů katedrály, ve kterých bude zároveň vybudována nová expozice.