farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Slavnost sv. Bartoloměje v katedrále

O slavnosti sv. Bartoloměje ve středu 24. 8. 2022 budou v plzeňské katedrále poutní mše sv. v 8:00 a v 16:00 (původně byla mše sv. ohlášená později, musela se však přesunout kvůli plánovaným koncertům před katedrálou.) Po odpolední mši sv. (cca v 17:00) bude na biskupství naproti katedrále setkání při grilování a zpěvu s kytarou. Jste zváni.