První a třetí čtvrtek v měsíci je od 18:00 na faře ve Františkánské společenství modlitby. Začínáme v kapli nešporami, pak čteme nedělní evangelium a povídáme si o něm a končíme asi dvacetiminutovou tichou adorací.