Svátost nemocných

Svátost nemocných je posilující setkání s Kristem pro každého vážně nemocného bez ohledu na to, zda je, nebo není v nebezpečí smrti. Kněz maže olejem posvěceným biskupem nemocného na čele a na dlaních a modlí se přitom: Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Svátost nemocných se uděluje pokřtěným, kteří těžce onemocní nebo zakouší těžkosti v důsledku stáří. Svátost může být přijímána vícekrát.

Pokud stojíte o udělení této svátosti, kontaktujte nás. Rádi navštívíme i nemocné u nich doma. V případě nebezpečí z prodlení volejte kdykoliv i v noci na tel. 737 814 525 nebo na tel. 777 167 004.