farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Válka na Ukrajině pohledem Tomáše Holuba

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jste v 18:00 zváni do farního sálu ve Františkánské na přednášku biskupa Tomáše o válce na Ukrajině.