farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Vánoce 2022 v katedrále a v kostele NPM