farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Velikonoční program 2022

14. dubna – Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně:

 • 9:30 – mše sv. se svěcením olejů s biskupem Tomášem – katedrála na náměstí
 • 16:00 – pesachová večeře (je nutné se přihlásit) – fara ve Františkánské
 • 18:00 – mše sv. s biskupem Tomášem – katedrála na náměstí
 • po mši sv. do 21:00 – adorace v Getsemanské zahradě – katedrála  na náměstí

15. dubna – Velký pátek – den umučení Páně:

 • 8:00 – ranní chvály s biskupem Tomášem – katedrála na náměstí
 • 15:00 – křížová cesta s biskupem Tomášem – kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské
 • 16:00 – velkopáteční obřady s biskupem Tomášem – katedrála na náměstí

16. dubna – Bílá sobota – Ježíš v hrobu, vzkříšení:

 • 8:00 – ranní chvály s biskupem Tomášem, pomazání katechumenů – katedrála na náměstí
 • 9:00 – 18:00 – možnost soukromé modlitby u Božího hrobu –katedrála na náměstí
 • 20:30 – mše sv. s biskupem Tomášem, křest katechumenů – katedrála na náměstí  
 • po mši sv.: agapé na biskupství – (přineste buchty a chlebíčky)

17. dubna – Boží hod – den zmrtvýchvstání Páně:

 • 8:00 – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů – kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské
 • 10:00 – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů s biskupem Tomášem – katedrála na náměstí
 • 16:00 – nešpory s biskupem Tomášem – katedrála na náměstí
 • 20:00 – mše sv. – kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské

18. dubna – pondělí velikonoční:

 • 8:00 – mše sv. – kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské
 • 10:00 – mše sv. – katedrála na náměstí

Další dny už mše sv. jako obvykle

Předvelikonoční zpovídání v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské:

 • pondělí 11. dubna: 9:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00
 •  úterý 12. dubna: 14:00 – 18:00
 • středa 13. dubna: 14:00 – 18:00