farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Velikonoční rodinné bohoslužby a Velikonoce online s biskupem Tomášem

Pokud se z nějakého důvodu nemůžete ani letos dostat na obřady velikonočního tridua do kostela, nabízíme loňská schémata rodinných bohoslužeb.

Rodinná bohoslužba k Zelenému čtvrtku ZDE.

Vystřihovací Getsemanská zahrada z kostela Nanebevzetí P. Marie ZDE.

Rodinná bohoslužba k Velkému pátku ZDE.

Vystřihovací Boží hrob z kostela Nanebevztí P. Marie ZDE.

Velkopáteční křížová cesta, kterou se budeme modlit v Meditační zahradě ZDE.

Rodinná bohoslužba na Bílou sobotu večer o vigilii Zmrtvýchvstání Páně ZDE.

Biskupství plzeňské také připravuje velikonoční obřady online s biskupem Tomášem: ZDE. 

Ať už budete kdekoliv a s kýmkoliv, přejeme, ať jsou letošní Velikonoce hluboké a ať jsou dotknutím se tajemství Eucharistie, kříže, Ježíšova hrobu a zmrtvýchvstání.