Výroba adventních věnců

V sobotu 27. 11. 2021 budeme na faře ve Františkánské vyrábět adventní věnce. Materiál bude zajištěn. Můžete přijít kdykoliv mezi 13. a 15. hod. Pomůže, když se přihlásíte: aniraskova@email.cz

e
X