farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Srdci P. Marie

V pátek 25. 3. 2022 večer o slavnosti Zvěstování Páně zasvětí papež František Rusko a Ukrajinu Srdci Panny Marie. V naší farnosti se tomu přidáme v 19:30 v plzeňském kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské modlitbou nešpor, po nichž se pomodlíme papežovu zásvětnou modlitbu. Jste zváni.