farnost
u katedrály

Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje

Od června 2021 je po tříleté opravě otevřena katedrála sv. Bartoloměje. Měníme časy nedělních bohoslužeb. V neděli bude v 8:00 mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské, v 10:00 v katedrále na náměstí. V červnu pak ještě zůstávají nedělní mše sv. v 7:00 v katedrále. Od pondělí do soboty jsou také mše sv. v 8:00 přesunuty do katedrály. V katedrále jsou i nedělní adorace a nešpory v 18:00.

Katedrála je otevřena pro veřejnost od pondělí do pátku od 10:00 od 18:00 a o víkendu od 13:00 do 18:00.

Kalendář akcí

13čer08:0009:008:00 | mše svatákostel | NPM

13čer08:3009:3010:00 | mše svatákatedrála

14čer12:0013:0012:00 | mše svatákostel | NPM

15čer17:0018:0017:00 | mše svatákostel | NPM

15čer18:0019:0018:00 | příprava katechumenůve velkém sále | Františkáni

Aktuality nejen z farnosti

Proběhla Noc kostelů 2021

O letošní Noci kostelů vládla ještě protiepidemiologická opatření (obsazená polovina míst k sezení, testy návštěvníků

Noc kostelů 2021

Noc kostelů bude letos probíhat v pátek 28. 5. 2021. Programy mohou proběhnout pouze podle

O nás

Jsme společenstvím věřících lidí, kteří se schází ve dvou kostelech v centru Plzně – katedrále sv. Bartoloměje na náměstí a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. V areálu bývalého františkánského kostela ve Františkánské ulici sídlí také farní úřad. Katedrála je nejen naším farním kostelem, ale i kostelem plzeňského biskupa, který často o velkých svátcích církevního roku předsedá mši sv.

U farnosti působí tři pěvecké sbory, které vystupují především při liturgii. Kostel Nanebevzetí Panny Marie slouží i jako „plzeňská zpovědnice“, během týdne se střídají ve zpovědní službě i kněží z jiných farností. Lidé z farnosti se spolu snaží žít i mimo kostel, schází se při několika příležitostech ke společné modlitbě nebo rozjímání bible. Více se o programu farnosti dozvíte v sekci „Aktuality“.

Naše farnost patří do Plzeňské diecéze, druhé nejmladší diecéze v ČR, která byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. 31. května 1993. Území diecéze zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. V čele stanul jako její první biskup Mons. František Radkovský, který diecézi vedl téměř 23 let. 30. dubna 2019 zažila diecéze své vůbec první biskupské svěcení a biskupa Františka ve funkci vystřídal papežem Františkem nově jmenovaný biskup Mons. Tomáš Holub.

X