farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

farnost
u katedrály

Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje

Mše sv. v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí: pondělí – sobota: 8:00 / neděle: 10:00

Mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské: pondělí, středa a pátek ve školním roce: 12:00 / úterý a čtvrtek ve školním roce: 17:00 / neděle: 8:00

Katedrála je otevřena pro veřejnost od pondělí do pátku od 10:00 od 18:00 a o víkendu od 13:00 do 18:00.

Aktuality nejen z farnosti

O nás

Jsme společenstvím věřících lidí, kteří se schází ve dvou kostelech v centru Plzně – katedrále sv. Bartoloměje na náměstí a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. V areálu bývalého františkánského kostela ve Františkánské ulici sídlí také farní úřad. Katedrála je nejen naším farním kostelem, ale i kostelem plzeňského biskupa, který často o velkých svátcích církevního roku předsedá mši sv.

U farnosti působí tři pěvecké sbory, které vystupují především při liturgii. Kostel Nanebevzetí Panny Marie slouží i jako „plzeňská zpovědnice“, během týdne se střídají ve zpovědní službě i kněží z jiných farností. Lidé z farnosti se spolu snaží žít i mimo kostel, schází se při několika příležitostech ke společné modlitbě nebo rozjímání bible. Více se o programu farnosti dozvíte v sekci „Aktuality“.

Naše farnost patří do Plzeňské diecéze, druhé nejmladší diecéze v ČR, která byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. 31. května 1993. Území diecéze zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. V čele stanul jako její první biskup Mons. František Radkovský, který diecézi vedl téměř 23 let. 30. dubna 2019 zažila diecéze své vůbec první biskupské svěcení a biskupa Františka ve funkci vystřídal papežem Františkem nově jmenovaný biskup Mons. Tomáš Holub.