Info o dění ve farnosti 12. - 26. 11. 2023

publikováno: 11.11.2023
Post Image- V přiloženém souboru si prohlédněte aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 12. 11. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
- V úterý 14. 11. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude Eucharistie. Přijít může kdokoli.
- V úterý 14. 11. zve Aleš Adámek v 19:30 na faru k promítání biblického seriálu Vyvolení.
- Ve středu 15. 11. bude v 18:00 na faře setkání chlapů. Na programu je modlitba, klobásy a pivo.
- Ve čtvrtek 16. 11. bude po večerní mši sv. (tedy asi v 17:45) v kostele NPM modlitba nešpor a 45 min. adorace.
- Na státní svátek v pátek 17. 11. nebude polední mše sv. ani odpolední zpovídání a adorace.
- V pátek 17. 11. 2023 bude v 18:00 v kostele Všech svatých v Plzni na Roudné sloužena mše sv. za sexuálně zneužívané.
- V neděli 19. 11. bude sbírka při mši sv. věnována na podporu křesťanských sdělovacích prostředků.
- V neděli 19. 11. budou v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
- V úterý 21. 11. bude památka Zasvěcení P. Marie. V 8:45 bude úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
- V úterý 21. 11. bude v 17:00 v sále v přízemí biskupství přednáška P. Ladislava Heryána: Co jste chtěli vědět o Bibli a báli jste se zeptat. Z tohoto důvodu nebude příprava na křest dospělých.
- Ve středu 22. 11. bude památka sv. Cecilie. V 18:00 budou v katedrále zpívané svatocecilské nešpory.
- Ve čtvrtek 23. 11. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete pomoci?)
- Ve čtvrtek 23. 11. bude v 18:00 na faře v rámci farního společenství přednáška PhDr. Martina Slepičky PhD.: Karel IV. jako zbožný podporovatel církve a umění.
- V sobotu 25. 11. bude v 15:00 na faře výroba keramického betlému. Figurky budou vypáleny, o Vánocích vystaveny v kostele NPM, pak nabídnuty k prodeji. Z výtěžku zaplatíme další rok studia dětem v Indii v rámci charitního projektu Adopce na dálku.
- V neděli 26. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále. V 18:00 budou v katedrále půlhod. adorace a nešpory.