katedrála
Info o dění ve farnosti 26. 11. - 10. 12. 2023
napsal: Pavel Petrašovský (publikováno: před 4-měsíci)


- V přiloženém souboru si prohlédněte aktuální číslo farního zpravodaje Bartík.
- V neděli 26. 11. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
- V úterý 28. 11. přivítáme v kostele NPM ikonu Královny františkánské rodiny: 16:00 – uvítání ikony / 16:30 – sedmiradostný růženec / 17:00 – mše sv., nešpory / 18:30 – přednáška o ikonách – fara
- V úterý 28. 11. zve Aleš Adámek v 19:30 na faru k promítání biblického seriálu Vyvolení (s českými titulky).
- Středa 29. 11. je Červenou středou – dnem modliteb za pronásledované křesťany. V 17:00 vyjde modlitební průvod od červeně nasvíceného biskupství k červeně nasvícenému kostelu NPM.
- Ve středu 29. 11. bude v 17:00 v aule ZČU v Sedláčkově ul. přednáška teologa Ctirada Václava Pospíšila Křesťanství a Darwin
- Ve čtvrtek 30. 11. bude po večerní mši sv. (tedy asi v 17:45) v kostele NPM modlitba nešpor a 45 min. adorace.
- Pátek 1. 12. je prvním pátkem v měsíci. Zpovídat se bude. 7:00 – 11:00 v katedrále (po mši i adorace) a 16:00 – 17:00 v kostele NPM (během toho adorace). V 17:00 bude v kostele NPM mše sv.
- V sobotu 2. 12. bude na faře výroba adventních věnců. Přijít můžete kdykoliv mezi 14:30 – 16:30. Materiál bude zajištěn.
- V neděli 3. 12. si přineste na mši sv. k požehnání své adventní věnce.
- Po celý advent budou mše sv. se staročeskými roráty v neděli v 6:45 v katedrále (s orchestrálním provedením) a v úterý v 6:00 v kostele NPM. Z tohoto důvodu nebudou v adventu úterní mše sv. v 8:00 v katedrále.
- Každou adventní neděli bude v 15:00 v katedrále varhanní půlhodinka.
- V pondělí 4. 12. bude v 19:00 v katedrále koncert staročeských rorát.
- V úterý 5. 12. bude v 6:00 v kostele NPM mše sv. s roráty (mše sv. v 8:00 v katedrále není)
- V úterý 5. 12. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
- V úterý 5. 12. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude zpověď (přijít může kdokoli.
- Ve středu 6. 12. bude na faře ve 14:00 setkání ekonomické rady farnosti a v 17:00 setkání pastorační rady farnosti.
- Ve středu 6. 12. bude ve 20:00 v kostele NPM večer chval. Pořádá studentský klub Hora.
- Ve čtvrtek 7. 12. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
- Ve čtvrtek 7. 12. bude v 18:00 na faře farní společenství.
- Ve čtvrtek 7. 12. bude v 19:30 v katedrále zádušní mše za J. B. Santiniho.
- V pátek 8. 12. bude slavnost Neposkvrněného početí P. Marie. V 17:00 bude přidaná mše sv. v kostele NPM.
- V pátek 8. 12. bude v 18:00 v katedrále koncert Ave Maria.
- V sobotu 9. 12. bude na faře ve Štěnovicích adventní duchovní obnova farnosti, vede ji kralovický farář P. Milan Geiger. Začíná se v 9:30, můžete přijet i autobusem v 8:35 z autobusového Terminálu u vlak. nádraží z nástupiště 2. Během obnovy bude mše sv. Oběd zajištěn donáškou pizzy. Bibli a přezůvky s sebou.
- V neděli 10. 12. bude v 6:45 v katedrále mše sv. s roráty. V 15:00 bude v katedrále adventní varhanní půlhodinka.
- V neděli 10. 12. bude v 16:00 v katedrále adventní cesta pro děti, zvou sestry salesiánky.
- V neděli 10. 12. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory